Kombinované hobľovačky

Doporučujeme
Kombinovaná hobľovačka PT 410

Kombinovaná hobľovačka PT 410

vhodná na hobľovanie dosiek, lát a hranolov v domácich, remeselníckych a drevoobrábacich dielňach

Doporučujeme
Kombinovaná hobľovačka ADM 300

Kombinovaná hobľovačka ADM 300

vhodná na hobľovanie dosiek, lát a hranolov v remeselníckych a drevoobrábacich dielňach

Kombinovaná hobľovačka AD 410

Kombinovaná hobľovačka AD 410

vhodná na hobľovanie dosiek, lát a hranolov v remeselníckych, stavebných a drevoobrábacich dielňach

Kombinovaná hobľovačka FS 410N

Kombinovaná hobľovačka FS 410N

vhodná na hobľovanie dosiek, lát a hranolov v domácich, remeselníckych a drevoobrábacich dielňach

Kombinovaná hobľovačka PT 310

Kombinovaná hobľovačka PT 310

vhodná na hobľovanie dosiek, lát a hranolov v domácich, remeselníckych a drevoobrábacich dielňach

Kombinovaná hobľovačka FS 310N

Kombinovaná hobľovačka FS 310N

vhodná na hobľovanie dosiek, lát a hranolov v domácich, remeselníckych a drevoobrábacich dielňach

Kombinovaná hobľovačka ADM 260

Kombinovaná hobľovačka ADM 260

vhodná na hobľovanie dosiek, lát a hranolov v domácich, remeselníckych a drevoobrábacich dielňach

Kombinovaná hobľovačka ADH 250P

Kombinovaná hobľovačka ADH 250P

vhodná na hobľovanie dosiek, lát a hranolov v domácich a remeselníckych dielňach

Kombinovaná hobľovačka PT 260

Kombinovaná hobľovačka PT 260

vhodná na hobľovanie dosiek, lát a hranolov v domácich a remeselníckych dielňach

Kombinovaná hobľovačka PT 200

Kombinovaná hobľovačka PT 200

vhodná pre použitie v domácich dielňach, pre ľahké montážne a modelárske práce

Kombinovaná hobľovačka PT 200 ED

Kombinovaná hobľovačka PT 200 ED

vhodná pre použitie v domácich dielňach, pre ľahké montážne a modelárske práce

Kombinovaná hobľovačka PT 250

Kombinovaná hobľovačka PT 250

vhodná pre použitie v domácich dielňach, pre ľahké montážne a modelárske práce