Poradenstvo

Pre našich nových aj súčasných partnerov poskytujeme úplné profesionálne odborné poradenstvo v oblasti drevospracujúcich strojov. Poradíme, navrhneme, zrealizujeme malé stolárske dielne aj veľké prevádzky prvotného spracovania dreva. Počas doby čo naši pracovníci pôsobia na trhu práve v odvetví predaja drevoobrábacích strojov sme takto zrealizovali už množstvo pílnic alebo stolárskych dielní.

Vďaka nepretržitým zlepšeniam sa vždy snažíme pomôcť a prezentovať najnovšie technológie a trendy výroby.

Pri nákupe nových strojov poskytujeme kompletné odborné zaškolenie na obsluhu aj údržbu zariadení aby naši zákazníci mohli čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie začať výrobu očakávanej kvality.

Pri strojových skúškach sme osobne prítomní, s našimi vedomosťami a poznatkami pomáhame dosiahnuť ten najlepší výsledok.